Instanties zoals gemeenten, verzekeraars en arbodiensten zetten patiënten vaak onder druk om hun hele medisch dossier op te vragen bij de huisarts. Dat blijkt uit een peiling van de LHV onder 175 huisartsen. De LHV onderzocht recent hoe huisartsen omgaan met het opvragen van het eigen medisch dossier door patiënten.

“Instanties vragen steeds vaker aan patiënten een kopie van hun medisch dossier op te vragen bij hun huisarts. Wij horen dat al langer en zien het nu ook in onze peiling. Terwijl dit helemaal niet mag”. “Instanties horen zich met toestemming van de patiënt rechtstreeks tot de huisarts te wenden en er moet sprake zijn van een ‘gerichte uitvraag’.”

Het probleem is dat veel patiënten hun rechten niet kennen en zich hiermee in een kwetsbare positie kunnen plaatsen. Als uw huisarts twijfelt over de verstrekking van medische informatie, zal zij of een medewerker altijd contact met u opnemen om dit te bespreken. Ook zullen wij uw eigen recht op inzage nooit uit het oog verliezen.