CO-ASSISTENT opleiding in de Huisartspraktijk

Met ingang van 23 september 2019 zal ik binnen mijn praktijk en als coassistent-opleider, in samenwerking met de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG, met enige regelmaat een co-assistent in de praktijk hebben.

Wat betekent dat?
In het kader van de opleiding geneeskunde tot basisarts heeft iedere student geneeskunde een vierweekse stage huisartsgeneeskunde. Dit maakt onderdeel uit van hun 2e Master-jaar.
Het doel van deze korte stage is om inzicht te krijgen in de specifiek huisartsgeneeskundige aspecten en te leren wat de functies en taken van een huisarts zijn.
Praktisch gezien zal de student, onder supervisie, door middel van zelfstandig contact met patiënten, kennis en ervaring opdoen met het medisch denken en handelen in de huisartspraktijk.
Het is belangrijk dat we goede basisartsen opleiden en hopelijk ook een deel van hen enthousiast kunnen maken voor het mooie vak huisarts!

Tenslotte is er al een tekort aan huisartsen en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen.
Een belangrijke reden voor mij om mij in te zetten voor de opleiding geneeskunde.

U heeft ten allen tijde het recht aan te geven dat u de huisarts of verpleegkundig specialist liever alleen spreekt en/of dat u liever niet, altijd onder supervisie! overigens, door de co-assistent op het spreekuur gezien wordt.

Echter ik zou het prettig en behulpzaam vinden als ook u, als patiënt en medemens, een bijdrage wilt leveren aan de opleiding van basisartsen en mede zo de toekomst van de huisartsgeneeskunde kunt veilig stellen.

Alvast dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Thea van Tuijl, huisarts