Omgaan met patiëntgegevens/privacy

Omgaan met patiëntgegevens / privacy Alle medewerkers van Huisartspraktijk van Tuijl hebben een geheimhoudingsplicht. Concreet betekent dit onder andere dat uw persoonlijke gegevens en/of de medische informatie uit uw persoonlijke dossier, alleen in overeenstemming...