Betreft: maatregelen ten gevolge van de pandemie van het Corona-virus

Groningen, 14 maart 2020

Beste mensen,

Hiermee wil ik u inlichten over maatregelen die genomen worden binnen de gezondheidszorg in Nederland. Dit vereist een  bepaalde inzet en begrip van u als patiënt en van ons als huisartspraktijk om zo nauwgezet mogelijk dit na te leven.

In overleg met alle regiopartners is het algemene streven om de acute en meest nodige zorg zo lang mogelijk te kunnen blijven bieden.

 1. Certe is het toonaangevende laboratorium in Noord-Nederland.
  • Op hun verzoek zullen wij tot nader order alleen de hoogst noodzakelijke onderzoeken laten verrichten in het kader van bloedonderzoek, faeces-onderzoek en urineonderzoek.
  • Tevens is ons gevraagd erg terughoudend te zijn met het aanvragen van ambulante bloeddrukmeting, ECG’s, inspannings-ECG’s en Holterdiagnostiek. Kan alleen nog aangevraagd worden als uitstel medisch onverantwoord is.
 1. Het Martini ziekenhuis is het ziekenhuis waar wij als huisarts vanuit Eelde-Paterswolde de meeste verwijzingen heen sturen. Echter ik verwacht ook van de andere ziekenhuizen in de regio hetzelfde verzoek te ontvangen:
  • Alleen strikt medisch noodzakelijke bezoeken aan de poliklinieken en radiologie gaan door. Dit om het risico op verspreiding van het corona virus zoveel mogelijk te beperken. Patiënten zullen hierover gebeld worden vanuit het ziekenhuis.
  • Ook voor nieuwe patiënten geldt dat er alleen strikt noodzakelijke zorg verleend zal worden op de poliklinieken.
  • Deze afspraken gelden in ieder geval tot 1 april 2020.
 1. Binnen de huisartspraktijk:
  • Reguliere controle afspraken bij mensen boven de 75 jaar en met een kwetsbare gezondheid willen we liever niet laten doorgaan. Deze zullen verzet worden naar minimaal 6 weken later of omgezet naar een telefonische afspraak.
  • Twijfelt u met luchtwegklachten of u getest dient te worden, bel eerst de GGD, bv GGD Drenthe via 0592 – 306300 (bereikbaar 08.00 – 18.00 uur en in weekend van 10.00 – 17.00 uur). Geven zij akkoord, pas dan kunnen wij u ontvangen op de huisartspraktijk en wij zullen mensen met luchtwegklachten gaan clusteren, dus op bepaalde tijdsmomenten laten langskomen.
  • Langdurig bestaande klachten zijn voor ons nu minder urgent. Gelieve nog even geduld te hebben of een email-consult te doen: huisartspraktijkvantuijl@ezorg.nl

Met vriendelijke groet, Thea van Tuijl, huisarts