1. Doelgroep:
Indien thuiswonende kwetsbare mensen besmet lijken te zijn met COVID -9 moeten ze worden getest, zodat de zorgverleners van deze personen zich met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) kunnen beschermen tegen besmetting.
LET OP: het gaat dus níet over het testen van de mantelzorgers of hulpverleners zelf. Voor hen gelden nog steeds de richtlijnen van het RIVM.

Het gaat om zorgverleners die zorg verlenen:

  • aan kwetsbare mensen met (symptomen van) COVID-19 én
  • waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden vanwege de noodzakelijke verpleging en verzorging.

Het betreft de volgende groepen zorgverleners:

  • Mantelzorgers, die intensieve mantelzorg verlenen;
  • Vrijwilligers in de palliatieve zorg;
  • PGB-gefinancierde (in)formele zorgverleners die niet in dienst zijn van of in opdracht werken voor een zorginstelling of zorgaanbieder.

2. Rol van de huisarts
Voor het testen van deze groep patiënten geldt dezelfde lijn als voor andere patiënten. Die lijn is: zowel GGD als huisartsen(organisaties) hebben een rol in het testen.
Voor huisartsen geldt dat zij een patiënt kunnen testen als iemand met Corona-verdachte klachten zich meldt bij de huisartsenpraktijk of huisartsenpost en het testen nodig is om het medisch behandelbeleid voor deze individuele patiënt te kunnen bepalen.
In alle andere situaties wordt het testen gedaan door ‘swabdiensten’ en de GGD.

3. Voorschrijven: wie het recept voor PBM uitschrijft, hangt af van wie de patiënt heeft getest. Dat kan dus de huisarts zijn of de infectie-arts van de GGD.
Tot de testuitslag bekend is, kan met dat recept, op naam van de patiënt/persoon waar deze zorgverleners komen, een ‘korte termijn pakket PBM’ gratis worden opgehaald bij de apotheek.
Indien de testuitslag van de patiënt positief is, schrijft de betrokken arts een elektronisch recept voor een ‘langer termijn pakket PBM’. Ook dit pakket kan gratis worden opgehaald bij de apotheek, of thuis worden afgeleverd.

4. De PBM worden voorzien van een bijsluiter. Daarin staat beschreven hoe om te gaan met de middelen, bij het aan- en uitkleden. Filmpjes staan ook op Youtube.
En kort filmpje over het gebruik van de combinatie van schort, mondneusmasker en handschoenen: https://www.youtube.com/watch?v=-DEM-YSPaBc&feature=youtu.be