Vanaf 25 mei komt bij het laboratorium Certe een serologische Covid-19 (= Corona) test beschikbaar. Hiermee wordt bepaald of er in het bloed antistoffen tegen het Covid-19 virus aantoonbaar zijn.

Let op, want deze test is alléén voor:

  • personen met (langdurig) blijvende klachten
  • EN verdenking op Covid-19 zonder dat er een positieve test gedaan is.

Stel de uitslag van die test is positief?
Dan weet u nog steeds niet of u nog ziek bent en u weet ook niet of u immuun bent. Immuun betekent dat u geen Corona infectie meer kunt krijgen.
Daar is nog veel te weinig over bekend.
De waarde van een positieve uitslag is dus beperkt en zou u dan ook niet via een of ander Covid-19 paspoort (schijn)zekerheid of (schijn)bescherming mogen geven.

Stel de uitslag van die test is negatief?
Dan weet u alleen maar dat u meer dan 2 weken geleden geen Covid-19 infectie hebt doorgemaakt. U kunt best in de afgelopen 2 weken het Covid-19 virus alsnog hebben opgelopen. Dat weet u dus niet.

De huisarts heeft als taak gekregen op verantwoorde wijze te bepalen voor wie deze serologische test WEL zinvol is:
– bij diagnostische twijfel (de huisarts weet niet goed of de patiënt Covid-19 kan hebben, ja of nee)
+ de patiënt is al weken ziek
+ de patiënt knapt maar niet op, is benauwd, kortademig, heel moe

–> is de test positief dan kan er sprake zijn van een post-Covid-syndroom. Het herstel kan weken tot maanden duren.
–> is de test negatief dan kan de huisarts verder zoeken naar de oorzaak van deze klachten.

Verdere beperkingen:
1. De beschikbaarheid van deze test is nog beperkt!
2. Wees u ervan bewust dat de test nooit 100% de juiste uitslag geeft. Dat heeft te maken met de sensitiviteit en specificiteit van de test.
Bv bij 3-4% van de testen geeft de test positief op antistoffen terwijl die antistoffen er níet zijn voor Covid-19 = vals positief.
Bv bij maximaal 5% van de wél besmette personen zijn geen antistoffen meetbaar = vals negatief.

De vraag ‘ik wil even weten of ik het gehad heb’ is geen reden voor het aanvragen van deze test en heeft geen enkele zin. Ondanks wat de media schrijven.