COVID-19 VACCINS, vragen en antwoorden

1. Welke voorlichtingsmiddelen zijn er beschikbaar?
Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gestart met een voorlichtingscampagne. Alle publieksinformatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavaccinatie.

2. In welke talen is het materiaal beschikbaar?
Het voorlichtingsmateriaal wordt in eerste instantie vertaald in het Engels, Pools, Turks en Arabisch. Informatie in het Engels staat ook op de Engelse website van het RIVM.

3. Moet iemand die gevaccineerd is bij klachten thuisblijven en zich laten testen op corona?
Ja, ook iemand die gevaccineerd is moet thuisblijven en zich laten testen als diegene klachten heeft die passen bij corona. Het vaccin beschermt na de tweede vaccinatie voor ruim 90% tegen corona, maar dus niet voor 100%. Ook weten we nog niet hoe lang het vaccin werkt. Het is daarom ook na vaccinatie belangrijk dat je thuisblijft en je laat testen bij klachten die bij corona passen.
Als je binnen een of twee dagen na de vaccinatie last krijgt van milde klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn en verhoging kan dit een bijwerking van de vaccinatie zijn. De bijwerkingen gaan binnen enkele dagen over.
Heb je naast deze milde klachten óók andere klachten die passen bij corona (zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid of reuk- of smaakverlies)? Of heb je hebt contact gehad met iemand met corona? Laat je dan testen.

4. Zal iemand die gevaccineerd is, een positieve PCR of positieve antigeentest krijgen?
Nee, de vaccinatie heeft geen invloed op de testen die gebruikt worden door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en om de infectie op te sporen, zoals de PCR polymerase chain reaction -test en de antigeen-sneltesten.

5. Moet iemand die gevaccineerd is en in nauw contact is geweest met iemand die corona heeft toch in quarantaine?
Ja, ook iemand die gevaccineerd is moet thuisblijven en zich na vijf dagen laten testen als diegene in contact is geweest met een persoon met corona. Het vaccin beschermt na de tweede vaccinatie voor ruim 90% tegen corona, maar dus niet voor 100%. Ook weten we nog niet hoe lang het vaccin werkt.

Daarom moeten gevaccineerde personen gewoon in quarantaine als zij een huisgenoot of nauw contact zijn van een persoon met corona.
Als er meer bekend is over de effectiviteit van de vaccins, wordt het quarantainebeleid mogelijk aangepast.

6. Kan iemand die gevaccineerd is toch iemand anders besmetten?
Vaccinatie beschermt tegen ziekte door corona. We weten nog niet of iemand die gevaccineerd is het virus toch kan verspreiden. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere: voor gevaccineerde personen gelden voorlopig dezelfde maatregelen als voor mensen die niet gevaccineerd zijn.
De vaccinatie kan overigens iemand níet besmettelijk maken, het vaccin bevat namelijk geen virus.

7. Contra-indicaties en aandoeningen die aandacht vragen bij alle COVID-19-vaccins

Absoluut géén contra-indicaties zijn (en het betekent dat u zich dan wél kunt laten vaccineren!):

• verkoudheid, lichte infectie van de bovenste luchtwegen, lichte maagdarminfecties, zonder koorts >38,5°C;
• echter, personen met klachten passend bij COVID-19 mogen niet naar de vaccinatielocatie komen  ga testen;
• borstvoeding: in de bijsluiter staat vermeld dat er onvoldoende bekend is over de veiligheid van vaccinatie met COVID-19-vaccin bij het geven van borstvoeding; het is echter aannemelijk dat het COVID-19-vaccin net zoals andere niet levende vaccins, niet in de moedermelk terecht komt en vaccinatie geen enkel bezwaar vormt;
• antibioticagebruik;
• stabiele neurologische aandoeningen of convulsies in de familie;
• chronische aandoeningen, met uitzondering van immuundeficiënties;
• stofwisselingsstoornissen;
• astma, eczeem, allergie (tenzij het een allergie betreft voor een bestanddeel van het vaccin);
• ondervoeding, geen enkele voedingstoestand is een contra-indicatie op zich;
• kippen eiwitallergie;
• hartafwijkingen zijn geen contra-indicatie, maar juist een extra indicatie voor vaccinatie.
• lokale en milde systemische (zoals zwelling, roodheid, verhoging) bijwerkingen na een vorige vaccinatie zijn geen contra-indicatie, tenzij het een zeer ernstige allergische reactie na een eerdere toediening van hetzelfde vaccin betreft.

Absolute contra-indicaties ( en het betekent dat u zich dan níet kunt laten vaccineren!):

Voor de COVID-19-vaccins gelden als absolute contra-indicaties:
• een aangetoonde ernstige allergie voor een van de bestanddelen van het vaccin;
• een aangetoonde ernstige allergische reactie na een eerdere toediening van hetzelfde vaccin.

Relatieve contra-indicaties ( hierbij wordt overwogen wat wijsheid is: wel of niet vaccineren). Dit gaat altijd i.o.m. uw huisarts of specialist.

• Koorts van 38,5 graden of hoger: dan liever de vaccinatie uitstellen.
• Klachten passend bij Covid-19 infectie  eerst testen.
• Covid-19 infectie doorgemaakt mét positieve test: wacht tot je volledig hersteld bent en dien de vaccinatie toe minimaal 4 weken na het begin van de symptomen.
• Covid-19 infectie doorgemaakt én in het ziekenhuis behandeld met Covid-19 antistoffen: wacht minimaal 2-3 maanden met de vaccinatie.
• Bloedtransfusie gehad: wacht minimaal 60 dagen met de vaccinatie.
• Geplande operatie: informeer bij het ziekenhuis wat het interval tussen de geplande operatie en de vaccinatie moet zijn volgens hen.
• Epilepsie: een vaccinatie of koorts na vaccinatie kan een convulsie uitlokken! Wees alert en zo nodig hierop voorbereid.
• Zwangerschap: vaccinatie wordt afgeraden.
• Zwangerschapswens: u kunt gewoon gevaccineerd worden.
• Ernstige immuunstoornissen en HIV: overleg met uw behandelend specialist voor goed advies of vraag uw specialist het advies rechtstreeks door te geven aan uw huisarts.
• Verhoogde bloedingsneiging:

  • Bij een stollingsstoornis: overleg met uw behandelend specialist voor advies of vraag uw specialist het advies rechtstreeks door te geven aan uw huisarts.
  • Bij gebruik van coumarine-derivaten (u wordt dan gecontroleerd door de trombosedienst): neem contact op met de trombosedienst en vraag hen aan de huisarts door te geven of u stabiel was ingesteld de laatste 3 maanden én uw allerlaatste INR waarde tezamen met uw streefwaarde.
  • Gebruikt u andere bloedverdunners bv Ascal, clopidogrel ( Plavix of Grepid of Iscover) en dipyridamol (Persantin) dan mag deze vaccinatie gewoon intramusculair gegeven worden met wel minimaal 2 minuten goed afdrukken nadien. Zónder te wrijven, dus met constante druk.
  • Gebruikt u bloedverdunners uit de nieuwere groep genaamd DOAC’s dan zijn er adviezen ten aanzien van de timing van de vaccinatie ten opzichte van het tijdstip waarop u die medicatie inneemt.
  • Geef door aan uw huisarts dat u een dergelijk medicament gebruikt en ook het tijdstip van inname. Tezamen met de lijst die de apotheek aan de huisarts levert over patiënten met een dergelijk medicamentgebruik zal tijdstip van vaccinatie bepaald gaan worden.