Contact

CONTACT via telefoon

Telefonische bereikbaarheid assistentes:
050 – 309 11 10
050 – 309 11 25 voor spoed

Tijden directe telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag 08.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 17.00

Van 08.00 – 17.00 is de praktijk doordeweeks via de spoedlijn ALTIJD bereikbaar.
Alléén voor spoed en levensbedreigende omstandigheden deze lijn gebruiken.
SPOED 050 – 309 11 10, optie 1 of
SPOED 050 – 309 11 25

 CONTACT via e mail

assistentmail@ezorg.nl

Via deze mail kunt u alle soorten vragen stellen aan de assistente, informatie doorgeven, uitslagen opvragen of een verzoek doen voor een afspraak.

ingeda@ezorg.nl

Voor specifiek administratieve en organisatorische vragen.

huisartspraktijkvantuijl@ezorg.nl

Via deze mail kunt u medische of psychosociale vragen aan de huisarts stellen of de huisarts een terugkoppeling geven na eerder spreekuurbezoek.

poh-tuijl@ezorg.nl

Via deze mail kunt u rechtstreeks communiceren met Saskia, de praktijkondersteuner somatiek. Voor vragen over of terugkoppeling ten aanzien van COPD, diabetes mellitus, hoge bloeddruk of andere hartvaatziekten. Ook medicatievragen betreffende deze aandoeningen kunt u via deze mail stellen.

ggz@ezorg.nl

Via deze mail kunt u, indien u reeds kennis heeft gemaakt met de praktijkondersteuner GGZ, rechtstreeks met Jeannette communiceren en afspraken maken. Heeft u nooit eerder een afspraak gehad met onze praktijkondersteuner GGZ en vraagt u zich af of zij iets voor u en uw problematiek kan betekenen, ook dan kunt u gerust mailen naar haar. Of naar de huisarts op huisartspraktijkvantuijl@ezorg.nl.

Klachten:

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit aan ons kenbaar maakt. Dit kan telefonisch, per brief of per mail. U zult een klachtenformulier ontvangen, waarop u uw klacht kunt verduidelijken. De assistente spreekt met u af wat het vervolg zal zijn. 

 Omgaan met patiëntgegevens / privacy:

Alle medewerkers van Huisartspraktijk van Tuijl hebben een geheimhoudingsplicht. Concreet betekent dit onder andere dat uw persoonlijke gegevens en/of de medische informatie uit uw persoonlijke dossier, alleen in overeenstemming met u, aan derden zullen worden verstrekt.
Indien een ander dan uzelf om medische gegevens van u vraagt, zonder dat hier door u specifiek en schriftelijk toestemming voor is gegeven, zullen wij dit conform de Nederlandse wetgeving, niet honoreren.
Voor kinderen geldt dat wij de leeftijdsgrens van 16 jaar hanteren: vanaf deze leeftijd zullen wij medische informatie betreffende deze jongere niet meer delen met anderen dan de patiënt zelf. Tenzij daar door deze jongere toestemming voor is gegeven.

Huisartspraktijk van Tuijl volgt hierin de landelijke professionele richtlijnen vanuit de LHV (landelijke huisartsen vereniging) en KNMG. Meer informatie over deze regelgeving kunt u vinden op www.knmg.nl

Indien u met de arts of verpleegkundig specialist bent overeengekomen dat beoordeling door een specialist of andere zorgverlener gewenst is, zullen wij u doorgaans verwijzen via het verwijssysteem wat Zorgdomein heet. Dit Zorgdomein is een digitaal platform waar zorgverleners op een veilige manier patiëntgegevens en medische informatie met elkaar kunnen delen. Een enkele keer is het (nog) niet mogelijk om u te verwijzen via Zorgdomein omdat bv. de beoogde zorgverlener niet is aangesloten bij Zorgdomein. U zult dan een verwijzing op papier krijgen. Bij voorkeur wordt deze verwijzing door u zelf opgehaald bij ons aan de balie. Is dit niet mogelijk, dan zal de assistente dit met u bespreken.

Voor meer informatie over het beschermen van uw gegevens en medische informatie uit uw dossier kunt u ten alle tijden contact opnemen met de praktijk.