Spreekuur

Afspraken maken voor het spreekuur kan op verschillende manieren:

  1. Bellen: voor het maken van afspraken voor het spreekuur wordt u vriendelijk verzocht ’s ochtends vóór 10.30 uur te bellen. Mocht dat absoluut niet lukken dan kunt u tussen 11.00 en 12.30 bellen of ’s middags tussen 14.00 en 16.00 uur. Voor het aanvragen van visites voor diezelfde dag wordt u vriendelijk verzocht ’s ochtends vóór 10.30 te bellen.
  2. Mailen: u kunt mailen naar assistentmail@ezorg.nl en aangeven bij wie u een afspraak zou willen maken en waarvoor. Graag aangeven of u een enkel consult of een dubbel consult nodig hebt qua tijd en u kunt een voorkeur aangeven voor een dag of bepaalde tijdstippen.
  3. Website: binnenkort kunt u zelf een afspraak inplannen via de website. Kies de juiste medewerker bij wie u een afspraak wilt maken, de juiste dag en de beschikbare tijd.

Wanneer u een afspraak heeft kunt u direct plaatsnemen in de wachtkamer en hoeft u zich niet te melden aan de balie. Behalve wanneer u voor het consult urine wilt laten testen.

Indien u een blaasontsteking vermoedt kunt u de ochtendurine inleveren tussen 08.00 en 10.00 uur en na 11.00 uur bellen voor de uitslag en het beleid.


Spreekuur Huisartsen

Thea van Tuijl
Werkzaam maandag, dinsdag en donderdag.

Spreekuren en visites.

Telefonisch terugbelspreekuur elke ochtend 10.00 – 11.00.

Visites op aanvraag.

Jan Hein van Embden

Werkzaam op maandag en vrijdag.


Spreekuur Doktersassistentes

De doktersassistentes hebben dagelijks een spreekuur.

Maandag        10.00 – 12.00 uur
Dinsdag          10.00 – 12.00 uur
Woensdag      13.00 – 14.00 uur
Donderdag     13.00 – 14.00 uur
Vrijdag            13.00 – 14.00 uur

Wratten: 1 week per maand is er dagelijks de mogelijkheid om wratten/andere huidaandoeningen te behandelen met stikstof. Voor vragen/afspraken kunt u contact opnemen met de praktijk.

Wij proberen flexibel te blijven in de drukte van alledag dus mocht een spreekuur afspraak maken bij hen niet lukken in de vaste spreekuurtijden dan zal er gekeken worden naar een mogelijkheid daarbuiten.

Daarnaast wordt er op maandag, dinsdag en donderdag tussen 8 en 10 uur bloed geprikt op afspraak. De bode van Certe haalt alles rond half 11 op zodat het binnen enkele uren na afname onderzocht kan worden in het laboratorium. Ook kweken van faeces en urine worden door de bode meegenomen naar het lab. (denk hierbij aan het eigen risico).

De uitslag van deze onderzoeken kunt u telefonisch opvragen na 14.00 uur of per mail aan assistentmail@ezorg.nl

 


Spreekuur Praktijkondersteuner Somatiek

Wilma Dijk is werkzaam op  dinsdag en woensdag.

U kunt bij haar terecht voor controles betreffende:

  • COPD
  • diabetes mellitus
  • CVRM (cardiovasculair risico management)
  • AF (boezemfibrilleren)
  • coronair lijden (indien u bv. in het verleden een hartinfarct heeft doorgemaakt)

De praktijkondersteuner somatiek is kundig geschoold voor het zelfstandig doen van deze spreekuren, het bepalen van beleid en zo nodig overleggen met de specialist. Gedurende een werkweek zijn er meerdere overlegmomenten met de huisarts en dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de GHC (Groninger Huisartsen Coöperatie). We noemen dit de ketenzorg en zijn er trots op dat de ketenzorg hier in het noorden voorop loopt in vergelijking met de rest van het land en vaak als voorbeeld wordt aangehaald wanneer er verbeteringen doorgevoerd dienen te worden elders in den lande. Mede ook dankzij de gemotiveerde specialisten van het Martiniziekenhuis die bij de ontwikkeling van de ketenzorg betrokken zijn en laagdrempelig om advies gevraagd kunnen worden.


Spreekuur Praktijkondersteuner GGZ

Jeannette van Oosten is werkzaam op de vrijdag en gemiddeld 1 maal/maand extra op de woensdagmiddag voor met name huisbezoeken. Zij is een ervaren psycholoog en werkzaam in de praktijk voor laagdrempelige psychologische en emotionele hulp en advies. Op velerlei vlak zal zij kundige en betrokken begeleiding en therapie kunnen geven. Tevens kan zij prima inschatten indien er doorverwezen dient te worden naar meer specialistische of langdurige hulp. Dit laatste altijd in overleg met de huisarts.


Spreekuur Verpleegkundig specialist

Henk-Jan Pot is werkzaam op woensdag en donderdag.


Spreekuur Diëtiste

Previtas is een ervaren praktijk voor diëtetiek en in de persoon van Margriet de Vries wordt elke donderdag spreekuur gedaan in het gezondheidscentrum, van 09.00 – 18.00. Soms wordt zij waargenomen door Margriet Bos.