Een vriendelijk verzoek om bij verandering van zorgverzekeraar bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar, dit ook aan ons door te geven!

Dit geldt tevens voor adreswijzigingen en wijzigingen in telefoonnummer of email adres.
Indien u verandert van huisarts kunnen wij uw medische gegevens alleen maar doorsturen aan uw nieuwe huisarts indien u dit bij ons gemeld heeft. Pas dan mogen wij wettelijk gezien uw dossier doorsturen.