Omgaan met patiëntgegevens/privacy

Omgaan met patiëntgegevens / privacy Alle medewerkers van Huisartspraktijk van Tuijl hebben een geheimhoudingsplicht. Concreet betekent dit onder andere dat uw persoonlijke gegevens en/of de medische informatie uit uw persoonlijke dossier, alleen in overeenstemming...

Eigen risico

Let op! Aanvullend onderzoek gaat áltijd van uw eigen risico af! Denk hierbij aan: bloedonderzoek, verwijzing naar het ziekenhuis, urinekweek, röntgenfoto’s enzovoort. Bij twijfel kunt u óf contact opnemen met uw zorgverzekeraar, óf met de praktijk....