Omgaan met patiëntgegevens / privacy

Alle medewerkers van Huisartspraktijk van Tuijl hebben een geheimhoudingsplicht. Concreet betekent dit onder andere dat uw persoonlijke gegevens en/of de medische informatie uit uw persoonlijke dossier, alleen in overeenstemming met u, aan derden zullen worden verstrekt.
Indien een ander dan uzelf om medische gegevens van u vraagt, zonder dat hier door u specifiek en schriftelijk toestemming voor is gegeven, zullen wij dit conform de Nederlandse wetgeving, niet honoreren.
Voor kinderen geldt dat wij de leeftijdsgrens van 16 jaar hanteren: vanaf deze leeftijd zullen wij medische informatie betreffende deze jongere niet meer delen met anderen dan de patiënt zelf. Tenzij daar door deze jongere toestemming voor is gegeven.

Huisartspraktijk van Tuijl volgt hierin de landelijke professionele richtlijnen vanuit de LHV (landelijke huisartsen vereniging) en KNMG. Meer informatie over deze regelgeving kunt u vinden op www.knmg.nl

Indien u met de arts of verpleegkundig specialist bent overeengekomen dat beoordeling door een specialist of andere zorgverlener gewenst is, zullen wij u doorgaans verwijzen via het verwijssysteem wat Zorgdomein heet. Dit Zorgdomein is een digitaal platform waar zorgverleners op een veilige manier patiëntgegevens en medische informatie met elkaar kunnen delen. Een enkele keer is het (nog) niet mogelijk om u te verwijzen via Zorgdomein omdat bv. de beoogde zorgverlener niet is aangesloten bij Zorgdomein. U zult dan een verwijzing op papier krijgen. Bij voorkeur wordt deze verwijzing door u zelf opgehaald bij ons aan de balie. Is dit niet mogelijk, dan zal de assistente dit met u bespreken.

Voor meer informatie over het beschermen van uw gegevens en medische informatie uit uw dossier kunt u ten alle tijden contact opnemen met de praktijk.